مقامات آمریکا از جمله «کلینتون» و عربستان سعودی در کودتای ترکیه دست داشتند

مقامات آمریکا از جمله «کلینتون» و عربستان سعودی در کودتای ترکیه دست داشتند

بنیانگذار سایت «ویکی‌لیکس» در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه از دست داشتن مقامات آمریکا و عربستان سعودی در کودتای نافرجام ترکیه خبر داد.

مقامات آمریکا از جمله «کلینتون» و عربستان سعودی در کودتای ترکیه دست داشتند

(image)

بنیانگذار سایت «ویکی‌لیکس» در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه از دست داشتن مقامات آمریکا و عربستان سعودی در کودتای نافرجام ترکیه خبر داد.
مقامات آمریکا از جمله «کلینتون» و عربستان سعودی در کودتای ترکیه دست داشتند

سایت خبری زندگی