مشکل رضاییان حل می شود/ پرسپولیس خوب بازی نکرد

مشکل رضاییان حل می شود/ پرسپولیس خوب بازی نکرد

وی در خصوص اینکه آیا صحبتی با مسئولان پرسپولیس انجام داده که رامین رضاییان به پرسپولیس بازگردد یا خیر، گفت: امروز نشستی با علی‌اکبر طاهری داشتم و انشاء‌الله این موضوع هم حل می‌شود.

مشکل رضاییان حل می شود/ پرسپولیس خوب بازی نکرد

(image)

وی در خصوص اینکه آیا صحبتی با مسئولان پرسپولیس انجام داده که رامین رضاییان به پرسپولیس بازگردد یا خیر، گفت: امروز نشستی با علی‌اکبر طاهری داشتم و انشاء‌الله این موضوع هم حل می‌شود.
مشکل رضاییان حل می شود/ پرسپولیس خوب بازی نکرد

موزیک جوان