مشکل آبگرفتگی ۱۲ روستا در گیلان برطرف شد

مشکل آبگرفتگی ۱۲ روستا در گیلان برطرف شد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان تالش از برطرف شدن آبگرفتگی ۴۰ روستای بخش حویق این شهرستان خبر داد.

مشکل آبگرفتگی ۱۲ روستا در گیلان برطرف شد

(image)

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان تالش از برطرف شدن آبگرفتگی ۴۰ روستای بخش حویق این شهرستان خبر داد.
مشکل آبگرفتگی ۱۲ روستا در گیلان برطرف شد

کیمیا دانلود