مسکن اصلی‌ترین نیاز افراد تحت پوشش کمیته امداد است

مسکن اصلی‌ترین نیاز افراد تحت پوشش کمیته امداد است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این‌که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش این کمیته نیازمند مسکن هستند، گفت: مسکن این تعداد مددجو حداکثر تا پنج سال آینده تامین می‌شود.

مسکن اصلی‌ترین نیاز افراد تحت پوشش کمیته امداد است

(image)

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این‌که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش این کمیته نیازمند مسکن هستند، گفت: مسکن این تعداد مددجو حداکثر تا پنج سال آینده تامین می‌شود.
مسکن اصلی‌ترین نیاز افراد تحت پوشش کمیته امداد است

صبحانه