مسدود شدن راه‌ها به سمت منطقه سبز بر اثر انفجار

مسدود شدن راه‌ها به سمت منطقه سبز بر اثر انفجار

در حالی که منابع خبری از تظاهرات مردمی در مرکز بغداد خبر می‌دهند، یک انفجار در مناطق جنوب شرقی این شهر خبر دادند.

مسدود شدن راه‌ها به سمت منطقه سبز بر اثر انفجار

(image)

در حالی که منابع خبری از تظاهرات مردمی در مرکز بغداد خبر می‌دهند، یک انفجار در مناطق جنوب شرقی این شهر خبر دادند.
مسدود شدن راه‌ها به سمت منطقه سبز بر اثر انفجار

خرید بک لینک

سایت خبری زندگی