مستندساز اهوازی برنده تندیس شفق قطبی جشنواره فیلم اسکاندیناوی شد

مستندساز اهوازی برنده تندیس شفق قطبی جشنواره فیلم اسکاندیناوی شد

فیلم مستند «سینما آزادی» به کارگردانی مهدی طرفی برنده تندیس شفق قطبی بخش مستند اولین دوره جشنواره فیلم اسکاندیناوی شد.

مستندساز اهوازی برنده تندیس شفق قطبی جشنواره فیلم اسکاندیناوی شد

(image)

فیلم مستند «سینما آزادی» به کارگردانی مهدی طرفی برنده تندیس شفق قطبی بخش مستند اولین دوره جشنواره فیلم اسکاندیناوی شد.
مستندساز اهوازی برنده تندیس شفق قطبی جشنواره فیلم اسکاندیناوی شد

اخبار دنیای دیجیتال