مسئول عربستانی خواستار تخریب کعبه شد!

مسئول عربستانی خواستار تخریب کعبه شد!

یک مسئول عربستانی در اظهاراتی که عمق انحراف وهابیت را نشان می دهد، از تخریب کعبه سخن گفت.

مسئول عربستانی خواستار تخریب کعبه شد!

(image)

یک مسئول عربستانی در اظهاراتی که عمق انحراف وهابیت را نشان می دهد، از تخریب کعبه سخن گفت.
مسئول عربستانی خواستار تخریب کعبه شد!

خرید بک لینک

خبرگزاری مهر