مسئول سازندگی بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد پیام تسلیت صادر کرد

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد پیام تسلیت صادر کرد

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان در پی درگذشت جهادگر بسیجی زنده یاد عباس دبیقی پیام تسلیتی صادر کرد.

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد پیام تسلیت صادر کرد

(image)

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان در پی درگذشت جهادگر بسیجی زنده یاد عباس دبیقی پیام تسلیتی صادر کرد.
مسئول سازندگی بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد پیام تسلیت صادر کرد

قدیر نیوز