مرگ کوهنورد آلمانی در کوه های مازندران

مرگ کوهنورد آلمانی در کوه های مازندران

به گفته سخنگوی اورژانس مازندران، یک کوهنورد ۶۷ ساله آلمانی در ارتفاعات حصارچال علم کوه کلاردشت درغرب این استان درگذشت.

مرگ کوهنورد آلمانی در کوه های مازندران

(image)

به گفته سخنگوی اورژانس مازندران، یک کوهنورد ۶۷ ساله آلمانی در ارتفاعات حصارچال علم کوه کلاردشت درغرب این استان درگذشت.
مرگ کوهنورد آلمانی در کوه های مازندران

خبرگزاری دانشگاه های کشور