مربی پرسپولیس خبر داد: خوشحال باشید که طارمی در آستانه پرسپولیسی شدن است!

مربی پرسپولیس خبر داد: خوشحال باشید که طارمی در آستانه پرسپولیسی شدن است!

مربی تیم پرسپولیس به هوادار خردسال این باشگاه وعده داد که نیمی از راه بازگشت مهدی طارمی طی شده است.

مربی پرسپولیس خبر داد: خوشحال باشید که طارمی در آستانه پرسپولیسی شدن است!

(image)

مربی تیم پرسپولیس به هوادار خردسال این باشگاه وعده داد که نیمی از راه بازگشت مهدی طارمی طی شده است.
مربی پرسپولیس خبر داد: خوشحال باشید که طارمی در آستانه پرسپولیسی شدن است!

لوکس بلاگ