مراسم وداع با شهید گمنام در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار می‌شود

مراسم وداع با شهید گمنام فردا شب ساعت ۲۰ روز سه شنبه ۱۸ اسفنددر نمازخانه دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار می‌شود.