مراسم افتتاحیه اردوی راهیان‌نور دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد

مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی هفدهمین اردوی راهیان‌نور بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با عنوان «به آسمان سری بزنیم» برگزار شد.