مذاکره جدی با آدیداس برای اسپانسری تیم‌ملی

مذاکره جدی با آدیداس برای اسپانسری تیم‌ملی

مذاکراتی با آدیداس برای تهیه البسه تیم ملی انجام شده است.

مذاکره جدی با آدیداس برای اسپانسری تیم‌ملی

(image)

مذاکراتی با آدیداس برای تهیه البسه تیم ملی انجام شده است.
مذاکره جدی با آدیداس برای اسپانسری تیم‌ملی

گروه تلگرام