مذاکرات دانشگاهی ایران و بلاروس/ فرهادی دکترای افتخاری گرفت

مذاکرات دانشگاهی ایران و بلاروس/ فرهادی دکترای افتخاری گرفت

در مذاکرات هیات ایرانی به ریاست محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ایگور ویتوف رییس دانشگاه دولتی فناوری بلاروس (ب گ ت او)، زمینه های همکاری با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و مراکز علمی و پژوهشی ایران بررسی شد.

مذاکرات دانشگاهی ایران و بلاروس/ فرهادی دکترای افتخاری گرفت

(image)

در مذاکرات هیات ایرانی به ریاست محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ایگور ویتوف رییس دانشگاه دولتی فناوری بلاروس (ب گ ت او)، زمینه های همکاری با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و مراکز علمی و پژوهشی ایران بررسی شد.
مذاکرات دانشگاهی ایران و بلاروس/ فرهادی دکترای افتخاری گرفت

بازار بورس