مدیر شبکه تهران تغییر کرد/ کاوه رفت زین‌العابدین آمد

مدیر شبکه تهران تغییر کرد/ کاوه رفت زین‌العابدین آمد

طی حکم مرتضی میرباقری، معاون سیما، مجید زین العابدین به سمت مدیریت شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب شد.

مدیر شبکه تهران تغییر کرد/ کاوه رفت زین‌العابدین آمد

(image)

طی حکم مرتضی میرباقری، معاون سیما، مجید زین العابدین به سمت مدیریت شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب شد.
مدیر شبکه تهران تغییر کرد/ کاوه رفت زین‌العابدین آمد

دانلود موزیک