مدیر برنامه‌های کی‌روش مامور انتخاب سر مربی انگلیس شد

مدیر برنامه‌های کی‌روش مامور انتخاب سر مربی انگلیس شد

خورخه مندس مدیر برنامه‌های کارلوس کی‌روش بخشی از پروژه انتخاب مربی تیم ملی انگلیس را عهده‌دار شد.

مدیر برنامه‌های کی‌روش مامور انتخاب سر مربی انگلیس شد

(image)

خورخه مندس مدیر برنامه‌های کارلوس کی‌روش بخشی از پروژه انتخاب مربی تیم ملی انگلیس را عهده‌دار شد.
مدیر برنامه‌های کی‌روش مامور انتخاب سر مربی انگلیس شد

بک لینک رنک 8

لوکس بلاگ