مدیریت ازدواج بر عهده « دل» است/ دخترانی که پیشنهاد ازدواج می‌دهند آسیب می‌بینند

یک روانشناس بالینی گفت: مدیر ازدواج «دل» است به این معنا که باید با کسی ازدواج کرد که در نگاه اول شاکله ظاهری وی در دل بنشیند و عقل در مراحل بعدی نقش مشاور بر عهده داشته باشد.