مدیران غیر انقلابی، آینده انقلاب اسلامی را با چالش روبرو می کنند

مسئول بسیج دانشجویی خوزستان گفت: رمز استمرار انقلاب اسلامی تفکر و عمل انقلابی است و مدیر غیر انقلابی با رفتار غیر انقلابی آینده نظام را با انحراف روبرو می سازد.