مدت‌هاست که رهبری شمشیر به دست گرفته‌اند/ از انقلاب‌مان محافظت نکنیم نابود و پوک خواهد شد

مدت‌هاست که رهبری شمشیر به دست گرفته‌اند/ از انقلاب‌مان محافظت نکنیم نابود و پوک خواهد شد

فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: برخی به رهبر معظم انقلاب می‌گویند چنانچه شما شمشیر به دست بگیرید، ما شما را حمایت خواهیم کرد و شمشیر به دست خواهیم گرفت؛ این افراد متوجه نمی‌شوند که مدت‌هاست که رهبری شمشیر به دست گرفته‌اند.

مدت‌هاست که رهبری شمشیر به دست گرفته‌اند/ از انقلاب‌مان محافظت نکنیم نابود و پوک خواهد شد

(image)

فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: برخی به رهبر معظم انقلاب می‌گویند چنانچه شما شمشیر به دست بگیرید، ما شما را حمایت خواهیم کرد و شمشیر به دست خواهیم گرفت؛ این افراد متوجه نمی‌شوند که مدت‌هاست که رهبری شمشیر به دست گرفته‌اند.
مدت‌هاست که رهبری شمشیر به دست گرفته‌اند/ از انقلاب‌مان محافظت نکنیم نابود و پوک خواهد شد

خرید بک لینک رنک 7

عکس