مخالفت کتاب‌فروشان رشت با برپایی نمایشگاه استانی کتاب در مهرماه

مخالفت کتاب‌فروشان رشت با برپایی نمایشگاه استانی کتاب در مهرماه

جمعی از کتاب‌فروشان رشت درنامه‌ای به دلیل آنچه آسیب‌های برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در گیلان در مهرماه به صنف خود خوانده‌اند، خواستار به تاخیر انداختن این نمایشگاه شدند.

مخالفت کتاب‌فروشان رشت با برپایی نمایشگاه استانی کتاب در مهرماه

(image)

جمعی از کتاب‌فروشان رشت درنامه‌ای به دلیل آنچه آسیب‌های برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در گیلان در مهرماه به صنف خود خوانده‌اند، خواستار به تاخیر انداختن این نمایشگاه شدند.
مخالفت کتاب‌فروشان رشت با برپایی نمایشگاه استانی کتاب در مهرماه

فستیوال فیلم