مخالفان می‌خواهند عمر دولت را ۴ ساله کنند/ نمی‌توانیم مشکلات را بگوییم

مخالفان می‌خواهند عمر دولت را ۴ ساله کنند/ نمی‌توانیم مشکلات را بگوییم

هاشمی رفسنجانی ضمن تاکید بر کمک به دولت در اجرای مسایل کشور گفت: الان در یکی از سخت ترین گردنه ها هستیم که باید با تلاش همگانی و لطف خداوند از این مرحله بگذریم.

مخالفان می‌خواهند عمر دولت را ۴ ساله کنند/ نمی‌توانیم مشکلات را بگوییم

(image)

هاشمی رفسنجانی ضمن تاکید بر کمک به دولت در اجرای مسایل کشور گفت: الان در یکی از سخت ترین گردنه ها هستیم که باید با تلاش همگانی و لطف خداوند از این مرحله بگذریم.
مخالفان می‌خواهند عمر دولت را ۴ ساله کنند/ نمی‌توانیم مشکلات را بگوییم

پامنا موبایل لپ تاپ