محدودیت منابع آب نگران کننده است/ اعتبار ویژه برای آبرسانی روستایی

محدودیت منابع آب نگران کننده است/ اعتبار ویژه برای آبرسانی روستایی

معاون اول رئیس جمهور با نگران کننده خواندن محدودیت‌های منابع آب کشور گفت: ۹۲ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

محدودیت منابع آب نگران کننده است/ اعتبار ویژه برای آبرسانی روستایی

(image)

معاون اول رئیس جمهور با نگران کننده خواندن محدودیت‌های منابع آب کشور گفت: ۹۲ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
محدودیت منابع آب نگران کننده است/ اعتبار ویژه برای آبرسانی روستایی

دانلود موزیک