محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترددها در جاده‌های اصلی کشور را اعلام و جزییات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی در محورهای اصلی کشور را برای روزهای آخر هفته مشخص کرد.

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

(image)

وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترددها در جاده‌های اصلی کشور را اعلام و جزییات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی در محورهای اصلی کشور را برای روزهای آخر هفته مشخص کرد.
محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

تکنولوژی جدید