محاصره شرق حلب دوباره کامل شد

محاصره شرق حلب دوباره کامل شد

نیروهای ارتش سوریه و هم‌پیمانانش روزنه تروریست‌ها در بخش شرقی شهر حلب در شمال این کشور را زیر آتش بست و محاصره این بخش را بار دیگر برقرار کرد.

محاصره شرق حلب دوباره کامل شد

(image)

نیروهای ارتش سوریه و هم‌پیمانانش روزنه تروریست‌ها در بخش شرقی شهر حلب در شمال این کشور را زیر آتش بست و محاصره این بخش را بار دیگر برقرار کرد.
محاصره شرق حلب دوباره کامل شد