مجهزترین پست گاز رسانی مترو افتتاح شد

مجهزترین پست گاز رسانی مترو افتتاح شد

مجهزترین پست گاز رسانی در پایانه مترو صادقیه صبح امروز با ظرفیت هزار مترمکعب بر ساعت با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران شرکت بهره برداری مترو تهران به بهره برداری رسید.

مجهزترین پست گاز رسانی مترو افتتاح شد

(image)

مجهزترین پست گاز رسانی در پایانه مترو صادقیه صبح امروز با ظرفیت هزار مترمکعب بر ساعت با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران شرکت بهره برداری مترو تهران به بهره برداری رسید.
مجهزترین پست گاز رسانی مترو افتتاح شد

قدیر نیوز