مجلس اجازه حذف بودجه دفاعی را نخواهد داد/ نمی‌توانیم دستمان را در بخش دفاعی خالی بگذاریم

مجلس اجازه حذف بودجه دفاعی را نخواهد داد/ نمی‌توانیم دستمان را در بخش دفاعی خالی بگذاریم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نمی‌توانیم دستمان را در بخش دفاعی خالی بگذاریم، از این رو اجازه حذف این مقدار از بودجه دفاعی کشور را نخواهیم داد.

مجلس اجازه حذف بودجه دفاعی را نخواهد داد/ نمی‌توانیم دستمان را در بخش دفاعی خالی بگذاریم

(image)

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نمی‌توانیم دستمان را در بخش دفاعی خالی بگذاریم، از این رو اجازه حذف این مقدار از بودجه دفاعی کشور را نخواهیم داد.
مجلس اجازه حذف بودجه دفاعی را نخواهد داد/ نمی‌توانیم دستمان را در بخش دفاعی خالی بگذاریم

ابزار رسانه