مجامع بین‌المللی از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم صحبت نمی‌کنند

مجامع بین‌المللی از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم صحبت نمی‌کنند

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: متاسفانه مجامع بین‌المللی کودک‌کشی آشکار رژیم آل سعود و آل خلیفه را انکار می‌کنند و در مقابل اهانت به رهبر بزرگ شیعیان یک کشور و سلب تابعیت او که خلاف قوانین مصوب خودشان است، دم بر نمی‌آورند.

مجامع بین‌المللی از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم صحبت نمی‌کنند

(image)

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: متاسفانه مجامع بین‌المللی کودک‌کشی آشکار رژیم آل سعود و آل خلیفه را انکار می‌کنند و در مقابل اهانت به رهبر بزرگ شیعیان یک کشور و سلب تابعیت او که خلاف قوانین مصوب خودشان است، دم بر نمی‌آورند.
مجامع بین‌المللی از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم صحبت نمی‌کنند

اپدیت نود32 ورژن 8

سایت خبری زندگی