مترو قم در نقاط پرجمعیت راه‌اندازی می‌شود

مترو قم در نقاط پرجمعیت راه‌اندازی می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری باید در ساخت بیمارستان هزارتختخوابی شهر قم مساعدت لازم را داشته باشند.

مترو قم در نقاط پرجمعیت راه‌اندازی می‌شود

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری باید در ساخت بیمارستان هزارتختخوابی شهر قم مساعدت لازم را داشته باشند.
مترو قم در نقاط پرجمعیت راه‌اندازی می‌شود

wolrd press news