متروی تهران درصورت کمک دولت ۲۰ ماهه کامل می‌شود

شهردار تهران با اشاره به اینکه با ساخت دو خط ۶ و ۷ مترو پرونده مترو پایتخت بسته خواهد شد، تاکید کرد: برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت هستیم.