مانع تراشی عربستان در برابر صادرات نفت ایران به اروپا

با وجود گذشت بیش از یک ماه از زمان لغو تحریم های ایران، مصر و کشورهای عرب تولید کننده نفت در حاشیه خلیج فارس، هنوز اجازه نداده اند ایران صادرات نفت خود را از طریق خط لوله تحت مدیریت آنها به اروپا و منطقه دریای مدیترانه ارسال کند.