مارگارت آتوود جایزه «شاخک قرمز» کیچیز را از آن خود کرد

بینش پادآرمان‌‌شهری «بامزه و نابودکننده» نویسنده کانادایی از آینده، به عنوان «پیشروترین، هوشمندترین و سرگرم‌کننده‌ترین» رمان سال، یک جایزه به خانه برد.