ماجرای مردی که آرزویش دیدار آقا بود / تنهای تنهای تنها!

ماجرای مردی که آرزویش دیدار آقا بود / تنهای تنهای تنها!

در ازای ۲۸ سال ایستادگی، قول دادند که خیابانی به نامش بزنند، لابد در پس کوچه‌هایی که هیچوقت اتومبیل هیچ مسئولی گذرش به آنجا نیفتد. اصلاً شاید در وسط شهر، این خیابان را به نام عمو رجب بزنند، بی‌عکس، بی‌یاد.

ماجرای مردی که آرزویش دیدار آقا بود / تنهای تنهای تنها!

(image)

در ازای ۲۸ سال ایستادگی، قول دادند که خیابانی به نامش بزنند، لابد در پس کوچه‌هایی که هیچوقت اتومبیل هیچ مسئولی گذرش به آنجا نیفتد. اصلاً شاید در وسط شهر، این خیابان را به نام عمو رجب بزنند، بی‌عکس، بی‌یاد.
ماجرای مردی که آرزویش دیدار آقا بود / تنهای تنهای تنها!

تکنولوژی جدید