ماجرای لغو حضور گلر ایسلند در ایران چه بود؟/ پای رژیم صهیونیستی درمیان است!

ماجرای لغو حضور گلر ایسلند در ایران چه بود؟/ پای رژیم صهیونیستی درمیان است!

حضور دروازه بان تیم ملی ایسلند در ایران برای پیوستن به ماشین سازی منتفی شد.

ماجرای لغو حضور گلر ایسلند در ایران چه بود؟/ پای رژیم صهیونیستی درمیان است!

(image)

حضور دروازه بان تیم ملی ایسلند در ایران برای پیوستن به ماشین سازی منتفی شد.
ماجرای لغو حضور گلر ایسلند در ایران چه بود؟/ پای رژیم صهیونیستی درمیان است!

خبر جدید