ماجرای ساخت دستگاه نامرئی‌کننده؛ از شیراز تا شانگهای/ مسئولان اشکم را درآوردند!

ماجرای ساخت دستگاه نامرئی‌کننده؛ از شیراز تا شانگهای/ مسئولان اشکم را درآوردند!

هیچ امکاناتی را در اختیار ما نگذاشتند. به مجموعه‌ای که بهتر است اسمش را نبرم، زنگ می زدیم اصلا محل به ما نمی گذاشتند. این‌ها فقط اسم آقا را می‌آورند. هر موقع به ضررشان باشد اسمی از دستورات آقا نمی‌آورند.

ماجرای ساخت دستگاه نامرئی‌کننده؛ از شیراز تا شانگهای/ مسئولان اشکم را درآوردند!

(image)

هیچ امکاناتی را در اختیار ما نگذاشتند. به مجموعه‌ای که بهتر است اسمش را نبرم، زنگ می زدیم اصلا محل به ما نمی گذاشتند. این‌ها فقط اسم آقا را می‌آورند. هر موقع به ضررشان باشد اسمی از دستورات آقا نمی‌آورند.
ماجرای ساخت دستگاه نامرئی‌کننده؛ از شیراز تا شانگهای/ مسئولان اشکم را درآوردند!

اخبار جهان