لیونل مسی به۲۱ماه زندان محکوم شد

لیونل مسی به۲۱ماه زندان محکوم شد

ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا به اتهام فریبکاری مالیاتی به ۲۱ ماه زندان محکوم شد.

لیونل مسی به۲۱ماه زندان محکوم شد

(image)

ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا به اتهام فریبکاری مالیاتی به ۲۱ ماه زندان محکوم شد.
لیونل مسی به۲۱ماه زندان محکوم شد

آپديت نود 32 روزانه

موزیک جوان