لزوم پیگیری جدی جنبش‌‌ دانشجویی در خصوص سلب تابعیت شیخ عیسی

لزوم پیگیری جدی جنبش‌‌ دانشجویی در خصوص سلب تابعیت شیخ عیسی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: جنبش دانشجویی باید حل موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی را از مراجع قانونی بین المللی مطالبه کند.

لزوم پیگیری جدی جنبش‌‌ دانشجویی در خصوص سلب تابعیت شیخ عیسی

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: جنبش دانشجویی باید حل موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی را از مراجع قانونی بین المللی مطالبه کند.
لزوم پیگیری جدی جنبش‌‌ دانشجویی در خصوص سلب تابعیت شیخ عیسی

کرمان نیوز