لزوم هوشیاری نمایندگان مجلس پیرامون حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی نیروهای مسلح

لزوم هوشیاری نمایندگان مجلس پیرامون حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی نیروهای مسلح

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نمایندگان مجلس با هوشیاری به موضوع حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی نیروهای مسلح ورود کرده و تمامی ابعاد و زوایای تصویب چنین لایحه‌ای را بسنجند.

لزوم هوشیاری نمایندگان مجلس پیرامون حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی نیروهای مسلح

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نمایندگان مجلس با هوشیاری به موضوع حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی نیروهای مسلح ورود کرده و تمامی ابعاد و زوایای تصویب چنین لایحه‌ای را بسنجند.
لزوم هوشیاری نمایندگان مجلس پیرامون حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیاردی نیروهای مسلح

بک لینک رنک 6

خبر جدید