لزوم تشکیل کمپین حمایت از کشمیر

لزوم تشکیل کمپین حمایت از کشمیر

معاون اجرایی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: فجایع خونباری که امروز در کشمیر شاهد هستیم، برای همه ما جای تاسف دارد و تشکیل کمپین حمایت از مردم مظلوم کشمیر یکی از مهم‌ترین کارها در این حوزه است.

لزوم تشکیل کمپین حمایت از کشمیر

(image)

معاون اجرایی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: فجایع خونباری که امروز در کشمیر شاهد هستیم، برای همه ما جای تاسف دارد و تشکیل کمپین حمایت از مردم مظلوم کشمیر یکی از مهم‌ترین کارها در این حوزه است.
لزوم تشکیل کمپین حمایت از کشمیر

صبحانه