قرص‌های ترامادول لای پتو به کشور وارد شده‌اند/ بررسی موضوع در کمیسیون بهداشت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون در این خصوص هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد کرد.