قرارداد جدید نفتی اصلاح‌پذیر نیست مگر با اصلاح پیش‌فرض‌های غلط آن

قرارداد جدید نفتی اصلاح‌پذیر نیست مگر با اصلاح پیش‌فرض‌های غلط آن

مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت با صدور بیانیه‌ای ضمن آسیب شناسی قرارداد جدید نفتی اعلام کرد: این قرارداد اصلاح پذیر نیست مگر با اصلاح پیش فرض‌های غلط آن

قرارداد جدید نفتی اصلاح‌پذیر نیست مگر با اصلاح پیش‌فرض‌های غلط آن

(image)

مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت با صدور بیانیه‌ای ضمن آسیب شناسی قرارداد جدید نفتی اعلام کرد: این قرارداد اصلاح پذیر نیست مگر با اصلاح پیش فرض‌های غلط آن
قرارداد جدید نفتی اصلاح‌پذیر نیست مگر با اصلاح پیش‌فرض‌های غلط آن

گیم پلی استیشن