قدردانی معاون ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رسانه‌ها

قدردانی معاون ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رسانه‌ها

معاون ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در آستانه روز خبرنگار ضمن تقدیر از اهالی رسانه گفت: خوشبختانه رسانه‌ها به عنوان حامی بازی‌های ایرانی، کمک شایانی به تولید ملی می‌کنند.

قدردانی معاون ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رسانه‌ها

(image)

معاون ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در آستانه روز خبرنگار ضمن تقدیر از اهالی رسانه گفت: خوشبختانه رسانه‌ها به عنوان حامی بازی‌های ایرانی، کمک شایانی به تولید ملی می‌کنند.
قدردانی معاون ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رسانه‌ها

مرکز فیلم