قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست

قاضی سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست

(image)

قاضی سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست

خرم خبر