قاب آینه مزار شهید علی انتظاری انیمیشن شد

قاب آینه مزار شهید علی انتظاری انیمیشن شد

زوج تبریزی که برای گلزارهای شهدا اثر هنری خلق کردند انیمیشن «راز مرز» را تولید کردند.

قاب آینه مزار شهید علی انتظاری انیمیشن شد

(image)

زوج تبریزی که برای گلزارهای شهدا اثر هنری خلق کردند انیمیشن «راز مرز» را تولید کردند.
قاب آینه مزار شهید علی انتظاری انیمیشن شد

کرمان نیوز