قائم مقام ظریف: پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده است

قائم مقام ظریف: پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده است

قائم مقام وزیر خارجه کشورمان در دیدار خداحافظی سفیر استرالیا در تهران گفت: پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده و این نیازمند تلاش‌های بیشتری است.

قائم مقام ظریف: پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده است

(image)

قائم مقام وزیر خارجه کشورمان در دیدار خداحافظی سفیر استرالیا در تهران گفت: پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده و این نیازمند تلاش‌های بیشتری است.
قائم مقام ظریف: پس از برجام هنوز انتظارات ما برآورده نشده است

اتوبیوگرافی