فیلم‌های بروسلی را که دیدم عاشق کاراته شدم!/ با دست گچ گرفته برای سریال رامبد بدلکاری کردم، دکتر گفت فلج می‌شوی!

فیلم‌های بروسلی را که دیدم عاشق کاراته شدم!/ با دست گچ گرفته برای سریال رامبد بدلکاری کردم، دکتر گفت فلج می‌شوی!

من می‌دانستم که عراق برای نفت به ایران حمله کرده. برای همین جلوی چادرم چهار تا آجر گذاشته بودم مثل مربع و داخلش نفت می‌ریختم. منتظر بودم عراق حمله کند! حتی تفنگ ساچمه‌ای در چادرم داشتم!

فیلم‌های بروسلی را که دیدم عاشق کاراته شدم!/ با دست گچ گرفته برای سریال رامبد بدلکاری کردم، دکتر گفت فلج می‌شوی!

(image)

من می‌دانستم که عراق برای نفت به ایران حمله کرده. برای همین جلوی چادرم چهار تا آجر گذاشته بودم مثل مربع و داخلش نفت می‌ریختم. منتظر بودم عراق حمله کند! حتی تفنگ ساچمه‌ای در چادرم داشتم!
فیلم‌های بروسلی را که دیدم عاشق کاراته شدم!/ با دست گچ گرفته برای سریال رامبد بدلکاری کردم، دکتر گفت فلج می‌شوی!

بازی