فرود اضطراری هواپیمای زاگرس در فرودگاه اهواز/ همه مسافران سالم‌اند

فرود اضطراری هواپیمای زاگرس در فرودگاه اهواز/ همه مسافران سالم‌اند

ساعتی پیش یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی زاگرس که در مسیر پروازی تهران ـ ماهشهر در حرکت بود در فرودگاه اهواز مجبور به فرود اضطراری شد.

فرود اضطراری هواپیمای زاگرس در فرودگاه اهواز/ همه مسافران سالم‌اند

(image)

ساعتی پیش یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی زاگرس که در مسیر پروازی تهران ـ ماهشهر در حرکت بود در فرودگاه اهواز مجبور به فرود اضطراری شد.
فرود اضطراری هواپیمای زاگرس در فرودگاه اهواز/ همه مسافران سالم‌اند

قدیر نیوز