فرصت طلایی ترکیه برای آمریکا/ الحاق دستگاه اطلاعاتی به نهاد ریاست‌جمهوری

فرصت طلایی ترکیه برای آمریکا/ الحاق دستگاه اطلاعاتی به نهاد ریاست‌جمهوری

نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد آمریکا با تحویل مقصر اصلی کودتای نافرجام، «فرصتی طلایی» برای رد اتهام‌ها علیه خود مبنی بر دست داشتن در این اقدام نظامی دارد.

فرصت طلایی ترکیه برای آمریکا/ الحاق دستگاه اطلاعاتی به نهاد ریاست‌جمهوری

(image)

نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد آمریکا با تحویل مقصر اصلی کودتای نافرجام، «فرصتی طلایی» برای رد اتهام‌ها علیه خود مبنی بر دست داشتن در این اقدام نظامی دارد.
فرصت طلایی ترکیه برای آمریکا/ الحاق دستگاه اطلاعاتی به نهاد ریاست‌جمهوری

کتابخانه فرهنگ