فرزندان سیاسیون،عاملان حمله تروریستی بنگلاش

فرزندان سیاسیون،عاملان حمله تروریستی بنگلاش
تحقیقات پلیس بنگلادش در خصوص حمله خونین روز جمعه داکا پایتخت این کشور، نشان داد که عاملان این جنایت از طبقه نزدیک به سیاسیون، تحصیل کرده ها و نخبگان هستند.

فرزندان سیاسیون،عاملان حمله تروریستی بنگلاش

تحقیقات پلیس بنگلادش در خصوص حمله خونین روز جمعه داکا پایتخت این کشور، نشان داد که عاملان این جنایت از طبقه نزدیک به سیاسیون، تحصیل کرده ها و نخبگان هستند.
فرزندان سیاسیون،عاملان حمله تروریستی بنگلاش

یوزر و پسورد نود 32

مرکز فیلم