فرار ۳۶ هزار نفر از مردم سودان جنوبی/ کشورهای همسایه آماده باشند

فرار ۳۶ هزار نفر از مردم سودان جنوبی/ کشورهای همسایه آماده باشند

منابع وابسته به سازمان ملل از فرار ۳۶ هزار نفر از سودان جنوبی به علت درگیری های جاری در جوبا پایتخت این کشور خبر دادند و از کشورهای همسایه خواستند مرزهای خود را به روی آوارگان باز کنند.

فرار ۳۶ هزار نفر از مردم سودان جنوبی/ کشورهای همسایه آماده باشند

(image)

منابع وابسته به سازمان ملل از فرار ۳۶ هزار نفر از سودان جنوبی به علت درگیری های جاری در جوبا پایتخت این کشور خبر دادند و از کشورهای همسایه خواستند مرزهای خود را به روی آوارگان باز کنند.
فرار ۳۶ هزار نفر از مردم سودان جنوبی/ کشورهای همسایه آماده باشند

پایگاه خبری مبارز