فراخوان همایش ملی «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» منتشر شد

فراخوان همایش ملی «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» منتشر شد
همایش ملی «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی« با رسالت افزایش مسئولیت پذیری عمومی در حوزه سواد رسانه ای برگزار می شود.
به گزارش گروه فرهنگی آنا، این همایش با تأکید بر جایگاه و اهمیت « نخبگان و مجامع علمی، سازمان های مسئول و افراد آگاه» در امر توسعه سواد رسانه ای و به منظور تبدیل این مهم به نهضتی عمومی و فراگیر در دو بخش علمی- پژوهشی و ترویجی– کاربردی برگزار می شود.
برگزار کنندگان همایش به این شرح است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و …

فراخوان همایش ملی «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» منتشر شد

همایش ملی «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی« با رسالت افزایش مسئولیت پذیری عمومی در حوزه سواد رسانه ای برگزار می شود.
به گزارش گروه فرهنگی آنا، این همایش با تأکید بر جایگاه و اهمیت « نخبگان و مجامع علمی، سازمان های مسئول و افراد آگاه» در امر توسعه سواد رسانه ای و به منظور تبدیل این مهم به نهضتی عمومی و فراگیر در دو بخش علمی- پژوهشی و ترویجی– کاربردی برگزار می شود.
برگزار کنندگان همایش به این شرح است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و …
فراخوان همایش ملی «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» منتشر شد

عکس جدید اینستاگرام